Kariyer Merkezi'nin Temel Görevleri

*Öğrencilerin kariyer planlamalarına; liseden üniversiteye, üniversiteden çalışma yaşamına uyum sağlayabilmelerine ve mezuniyet sonrasında kendi özelliklerine uygun işlere yerleşmelerine yardımcı olmak,

*Öğrencilerine ve mezunlarına, mesleki yeterliklerini artırmalarına ve alanlarındaki gelişmeleri takip etmelerine yönelik kurs, konferans ve sempozyumlar düzenlemek,

*Üniversite adaylarına ilgi ve yeteneklerini tanıtıp, özellikleriyle uyumlu lisans programları hakkında bilgiler vererek Üniversitenin tercih edilebilirliğini artırmak,

*Öğrencilerin ve mezunların kariyer gelişim süreçlerine ilişkin izleme çalışmalarını yapmak,

*Öğrencilerinin staj yapabilecekleri kurum sayısını artırma, bu kurumlarla bağlantılar kurmalarını sağlamak,

*Ulusal ve uluslararası düzeyde Iğdır Üniversitesi mezunlarının istihdamını sağlamak.

*İş başvuruları, iş görüşmelerine aracılık etmek

*İş arama davranışlarını öğretme, iş başvurusuna ve iş görüşmelerine hazırlamak

*Testler ve kariyer danışmalarıyla öğrencilerin ilgi, yetenek ve diğer kişilik özelliklerini tanımaları ve en uygun seçimler yapmalarına yardımcı olmak

*İş dünyasının temsilcileri ile öğrencilerin fuarlar, kampus bilgilendirme toplantıları vb. buluşturulması,

*Üniversite ile iş dünyası arasında iyi bir iletişim kurulması,

*Kariyer danışmanlığı alanında uygulama, araştırma yapmak, projeler hazırlamak, yapılan çalışmalara katılmak / desteklemek,

*Faaliyet alanlarına yönelik e-dergi, e-broşür, e-bülten vb. yayınlar.