Iğdır Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi; 


Öğrencilerinin, mezunlarının, akademik ve idari çalışanlarının başarılı bir kariyere sahip olmalarına destek veren, başarılı öğrenci ve mezunlarını, işveren ve mezunların bir araya gelmelerine aracılık yapan, üniversite içerisinde kariyer geliştirme hizmeti veren bir birimdir. 
KARMER’in başlıca amacı, üniversitemiz öğrencilerinin kariyer planlamalarına; liseden üniversiteye, üniversiteden çalışma yaşamına uyum sağlayabilmelerine ve mezuniyet sonrasında kendi özelliklerine uygun işlere yerleşmelerine kariyer psikolojik danışmanlığı yoluyla yardımcı olmak ve ulusal/uluslararası düzeyde Iğdır Üniversitesi mezunlarının istihdamını sağlamaktır.