Misyon:

Üniversitemizin amaç ve hedefleri doğrultusunda, öğrenci, mezun ve mensuplarımıza; kendilerini tanıma ve iş olanaklarını belirleme, Öğrenci ve mezunların iş yaşamında karşılaşabilecekleri sorunların çözümüne yönelik bilimsel çalışmalar yapmak, Öğrenci ve mezunların iş dünyasından gelen talepler doğrultusunda istihdam edilebilme imkanlarını araştırmak, kişisel özellik ve eğilimleri, yetenek, bilgi, beceri, ilgi ve istekleri ile ülke koşulları ve ihtiyaçları doğrultusunda kariyerlerini planlama ve geliştirme konusunda destek vermek.

Vizyon:

Üniversitemizin misyon ve vizyonu doğrultusunda; öğrenci, mezun ve mensuplarımızın kariyer gelişimlerine katkı sağlamayı hedef edinerek sürekli gelişen, fark yaratan, günümüzde ve gelecekte Türkiye’deki kariyer merkezleri arasında örnek alınan lider bir Merkez olmaktır.